Uprawnienia na dźwig. Jak zdobyć?

Zastanawiasz się jak zostać operatorem dźwigu? Jak zdobyć i kto wydaje uprawnienia na dźwig ? Wystarczy zdać egzamin!

Podstawa prawna

Zacznijmy od przepisów. Zasady, sposób oraz tryb przeprowadzania państwowego egzaminu, który należy zdać, aby uzyskać uprawnienia na dźwig reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych
oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych
.

Uprawnienia do pracy na żurawiach samojezdnych są wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Wymagania

Zanim zapiszemy się na kurs lub egzamin warto poznać wymagania, które nie są jednak zbyt skomplikowane. W skrócie: należy mieć ukończone 18 lat, wykształcenie przynajmniej podstawowe, ponadto brak przeciwskazań zdrowotnych do pracy jako operator dźwigu.

Kurs na dźwig

Co ciekawe, ubiegając się o podejście do egzaminu nie musimy przedstawić żadnego zaświadczenia o przejściu odpowiedniego kursu. Jednak z uwagi na specyfikę zawodu takie szkolenie przygotowawcze warto przejść. Firm prowadzących kursy na dźwig na Śląsku oraz w Polsce jest oczywiście wiele, lecz warto zapoznać się z ich ofertą oraz opiniami i wybrać tą, która nas naprawdę czegoś nauczy. Na szkoleniu poznamy m.in: typy dźwigów, budowę żurawi samojezdnych, czynności operatorskie, podstawy BHP. Przekazane nam zostaną również informacje ogólne na temat urządzeń transportu bliskiego jak i samego UDT. Szkolenie powinno również obejmować część praktyczną, podczas której poznamy podstawową obsługę dźwigu.

Kolejność

1. Pierwszym krokiem jest uiszczenie opłaty egzaminacyjnej.

2. Następnie należy złożyć pisemny lub elektroniczny wniosek o sprawdzenie kwalifikacji.

wniosek-dzwig-udt
Źródło: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001008

3. Po sprawdzeniu poprawności wniosku osoba zainteresowana jest niezwłocznie powiadamiana o terminie przeprowadzenia egzaminu. Ze strony urzędu termin ten nie może przekraczać 30 dni, ale zainteresowany może wyrazić prośbę o przeprowadzenie egzaminu w późniejszym okresie, np. z powodu choroby.

Egzamin na uprawnienia na dźwig

1. Część teoretyczna – przeprowadzana jest w formie pisemnej na papierze lub komputerowo.

2. Część praktyczna – sprawdzeniu podlegają umiejętności z zakresu obsługi dźwigu.

O wyniku egzaminu dowiadujemy się bezpośrednio po nim. Egzamin zakończony pozytywnie uprawnia nas do otrzymania zaświadczenia kwalifikacyjnego. Zaświadczenie, czyli nasze upragnione uprawnienia na dźwig wydaje właściwy organ Urzędu Dozoru Technicznego.

Co dalej?

Podsumowując – procedura nie jest wprawdzie skomplikowana, ale należy pamiętać, że zdanie egzaminu to tylko pierwszy krok w karierze pracy dźwigowego. Bowiem przed świeżo upieczonym operatorem zaczyna się długa nauka fachu na placach budowy. Pomimo technologicznego zaawansowania dźwigów i wszystkich zabezpieczeń, które posiadają jest to zawód wymagający sporego wyczucia, wiedzy i umiejętności, ale przede wszystkim zdrowego rozsądku. Ale o samej pracy dźwigowego w innym wpisie. Do zobaczenia!

SPRZĘT-BUD Robert Rzepka – Dźwig, Podnośnik, Zwyżka MIKOŁÓW – ŚLĄSK