Usuwanie sopli, śniegu i nawisów śnieżnych z dachu.

Usuwanie sopli, nawisów śnieżnych oraz zalegającej warstwy śniegu z dachu – czyim obowiązkiem są te czynności?

Podstawa prawna

Kwestie związanie z usuwaniem śniegu oraz sopli z dachów reguluje prawo budowlane. Konkretnie rzecz biorąc Rozdział 6. Utrzymanie obiektów budowlanych i zawarty w nim Art. 61. Obowiązki właściciela lub zarządcy w zakresie utrzymywania i użytkowania obiektu budowlanego. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany:
1) utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 wymogi wobec obiektu budowlanego i urządzeń budowlanych ust. 2;
2) zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Usuwanie sopli Mikołów

W skrócie

Usuwanie sopli, nawisów śnieżnych oraz nadmiaru śniegu zalegającego na dachu to obowiązek spoczywający na właścicielu lub zarządcy budynku. Zignorowanie tego obowiązku może spowodować bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia osób znajdujących się w pobliżu budynku.

Zimowy problem

Usuwanie sopli, nawisów śnieżnych oraz nadmiaru zalegającego śniegu to obowiązek właściciela lub zarządcy obiektu. Zwisające sople lodu oraz zalegający na dachu śnieg mogą stanowić poważne niebezpieczeństwo zarówno dla mieszkańców jak i osób postronnych, np. przechodniów. W sytuacji tej nie wystarczy tylko wygrodzić miejsca niebezpiecznego. Śnieg oraz lód należy bezwzględnie usunąć.

Zalegający na dachu śnieg jest szczególnie niebezpieczny dla konstrukcji hal np. widowiskowych, wystawowych, obiektów magazynowych oraz wszystkich obiektów wielkopowierzchniowych takich jak supermarkety. Wagę śniegu szacuje się w następujący sposób:

1m3 puchu śniegowego waży nawet aż 200 kg

Mokry śnieg to nawet 800 kg przy objętości 1m3

1m3 topniejącego śniegu to ponad 900 kg

Jeśli kubaturę śniegu pomnożymy przez powierzchnię dachu obiektu to okaże się, że obciążenia są ogromne. Oczywiście obciążenie dachu opadami atmosferycznymi jest uwzględnione w każdym projekcie architektonicznym, ale dla ograniczonego zakresu. Przekroczenie bezpiecznych wartości obciążenia może doprowadzić do katastrofy budowlanej, a co za tym idzie – utraty zdrowia i życia osób znajdujących się we wnętrzu obiektu.

Usuwanie sopli odśnieżanie dachów Mikołów
Źródło: https://www.muratorplus.pl/technika/konstrukcje/przyczyny-katastrofy-budowlanej-w-katowicach-aa-BorS-Vzty-3LzU.html

Usuwanie sopli lodu oraz śniegu z dachu

Nasza firma wykona dla Państwa następujące prace:

  • strącanie sopli z dachu
  • usuwanie nawisów śnieżnych,

Aby ułatwić Państwu pracę przy usuwaniu sopli oraz śniegu z budynków zapraszamy do skorzystania z naszej oferty wynajmu podnośników koszowych. Wynajem naszej zwyżki sprawi, że praca będzie łatwa, lekka, bezpieczna i sprawna.

Zapraszamy do kontaktu +48 664 046 742

SPRZĘT-BUD Robert Rzepka – Dźwig, Podnośnik, Zwyżka MIKOŁÓW – ŚLĄSK

Usuwanie sopli lodu zwyżka Mikołów

Usuwanie nawisów śnieżnych zwyżka Mikołów

Odśnieżanie dachu podnośnik Mikołów